Kitaplar

Türk Dış Politikasında Güncel Paradigmalar
Fahri Türk
Kriter Yayınevi

Tanıtım:
Türk dış politikasında son dönemde özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük bir önem verilmiştir. Bundan dolayı Ankara`nın özellikle İran, Irak, Suriye ve Körfez ülkeleri gibi yakın komşularıyla ilişkileri önemli bir ivme kazanmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında öncelikle komşularla sıfır sorun politikası önemli bir rol oynamıştır. Bu şartlar altında Türkiye`nin İran, Irak, Suriye ve Körfez ülkeleri ile ikili ilişkileri diplomatik, ekonomik, askeri ve kültürel alanlarda büyük bir gelişme göstermiştir. Bu derlemenin konusu son dönemde Türkiye`nin Orta Asya ve Ortadoğu`da izlemiş olduğu dış politikanın ikili ilişkilerin gelişimine etkisini ortaya koymaktır.

İçindekiler : Görüntülemek için tıklayınız.

 

Die deutsche Rüstungsindustrie in ihren Türkeigeschäften
zwischen 1871 und 1914

Beschreibung:
Diese Studie untersucht den rüstungswirtschaftlichen Waffentransfer der deutschen Waffenindustrie in die Türkei zwischen 1871 und 1914. Mit der Auswahl des rüstungswirtschaftlichen Erklärungsansatzes von Ulrich Albrecht wird bei dieser Untersuchung die Aufmerksamkeit auf den Waffenhandel gerichtet. Es wird bestätigt, daß der rüstungswirtschaftliche Transfer im Hinblick auf die Türkei von den Waffenfabriken Krupp und Mauser durch die Bereitstellung von Rüstungsgütern (Kanonen und Gewehre) verwirklicht wurde.  Buchnummer des Verkäufers 56041

 İçindekiler: Görüntülemek için tıklayınız.

 

Türkiye İle Almanya Arasındaki Silah Ticareti
1871-1914

Tanıtım:
Türk-Alman ilişkileri köklü bir geleneğe sahiptir. Türkiye ile Almanya arasındaki silah ticareti alanındaki ilişkileri 1871-1914 döneminde Alman arşiv belgelerinin ışığında ele alan bu çalışma Türk-Alman ilişkilerinin şimdiye kadar aydınlatılmamış bir boyutuna ışık tutmaktadır. Bu çalışma özellikle silah transferi ve askeri uzmanların devletlerarası ilişkilerin gelişmesinde ne denli önemli bir rol oynadığını ortaya koymakta ve bunun sonucunda da teknolojik olarak silah ithal eden ülkenin zamanla silah ihraç eden ülkeye bağımlı hale geldiğini göstermektedir. Elinizde tutmuş olduğunuz bu kitabın Türk-Alman ilişkilerinin farklı bir perspektiften anlaşılmasına önemli bir katkı yapacağını ümit ediyorum.

 

 
İçindekiler: Görüntülemek için tıklayınız.
İçerik: Türkiye ile Almanya Arasında Silah Ticareti 1871-1914
 

 

Türk Dış Politikasında Orta Asya Ve Orta Doğu
(1990′lardan Günümüze) 

Editör: Doç. Dr. Fahri Türk
Paradigma Akademi Yayınları

Tanıtım:
Türk dış politikası 1990lardan bu yana iktidara gelen siyasal partilerin tercihleri doğrultusunda şekillenmiştir. Turgut Özal ve Süleyman Demirel dönemlerinde bu tercih ilkin Orta Asya doğrultusunda kullanılmıştır. Daha sonra dış politika öncelikleri Müslüman ülkeler ve Avrupa Birliği yönünde olmuş ve nihayet Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidara geldikten sonra Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verilmeye başlanmıştır. Her ne kadar AKP iktidarının ilk yıllarında; İran, Irak, Suriye ve Körfez ülkeleri ile ilişkiler önemli bir ivme kazanmışsa da 2011 yılında Suriyede iç savaşın patlak vermesiyle birlikte hem bu ülke hem de İran ile ilişkiler aşırı derecede bozulmuştur. Türk dış politikasında AKP döneminde Ortadoğuya yönelmeyle birlikte ihmal edilen Kafkasya ve Orta Asya politikasının yeniden öne çıkarılması gerektiğini savunan bu eser, Türk dış politikasında Davutoğlu doktrininin özellikle komşularla “sıfır sorun” ve “proaktif politika” ilkeleri bağlamında başarısız olduğunu ortaya koymaktadır. Türk dış politikası mevcut iktidarların ideolojilerinden bağımsız olarak Avrupa kıtası ve Ortadoğu ile sınırlı kalmayarak Kafkasya ve Orta Asya gibi bölgelere yönelmelidir.

İçindekiler: Görüntülemek için tıklayınız.

 

Türk Kültür Dış Politikası
Fahri Türk
Paradigma Akademi Yayınları

Tanıtım: 

Son yıllarda sürekli olarak Türkiye’nin artan yumuşak gücünden (soft power) bahsedilse de, Türk kültür dış politikasının mahiyeti üzerine akademik çalışmalar yapılmamıştır. Bu kitap, Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk kültür dış politikasını aydınlatmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu eserde; Yunus Emre Enstitüleri, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Türkiye’nin yurtdışındaki öğretim kurumları, yükseköğretimin uluslararasılaşması ve yabancı öğrencilere verilen burs programları gibi dil ve kültür unsurlarının Türk kültür dış politikasını şekillendirmede önemli bir rol oynadıkları vurgulanmaktadır. Elinizde tutmuş olduğunuz bu kitabın Türk kültür dış politikasının bir bütün olarak anlaşılmasına önemli katkılar yapacağını ümit ediyorum.

İçindekiler:Görüntülemek için tıklayınız.

Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları
Fahri Türk
Astana Yayınları

Tanıtım: 

Balkanlar’da Türk azınlığı konusunu Türkçeye yönelik dil politikaları açısından çözümlenmektedir. Alanında bir ilk olma özelliğine sahip olan bu çalışma, tarihsel süreç içerisinde Balkan ülkelerinde (Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Moldova, Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Arnavutluk) Türkçenin kamusal alanda kullanılması sorunsalını ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır. İlkin söz konusu ülkelerde yaşayan Türklerin nüfusu ve nüfusunun zaman içindeki değişimi ortaya konulan bu çalışmada daha sonra Türkçenin kamusal alanda kullanılmasını etkileyen anayasal çerçeve tarihsel bir bakış açısıyla aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

İçindekiler: Görüntülemek için tıklayınız.

İçerik: Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları

Kitap Tanıtımı
Yayınlanmış olan kitapların tanıtımları.

Makale Tanıtımı
Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurtdışı Akademik Faaliyetler.
Yurtdışında katıldığı akademik toplantılar.